نرجس خالویی
 
 

 از امتحان خیابان ها که رد میشوم

خطوط عابر هم پیاده میشوند

سر چهار راهی که حالا

از زیر میگذرد تا کسی به رویش نیاورد

دستش را

که چرا در یک کاسه کرد

با باران

تا به هم بزند

قرار ما را

کاش یکبار هم که میشد

در آینه ببینی

زنی را که

باران زیرش گرفته و

"جسمش"

مانده بر کف خیابان

یعنی تو کمتر از چترهایی

که انگشتشان را

فرو کرده اند

در چشم آسمان

تا بکاهند از عمق مرگ یک رویا

آنقدر بی کسم که

آمبولانس بهشت زهرا

طرفم را میگیرد و

بالا می برد صدایش را

برای تمام مردم شهر ...

گوشه ی خیابان را کشیدی روی سرت و

خودت را زدی

به کوچه های چپ

راستی

عزیزم

تو هیچ وقت قانون مدار خوبی نبودی

وگرنه می دانستی

"اجسام"

از آنچه در آینه می بینیم

به ما نزدیک ترند ...

" نرجس خالوئی "
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر سوم : صفر تا صد لحظه

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤ :: ۸:٢٩ ‎ق.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

به قصد دیوانه کردنم آمده بودی

وگرنه

کدام آدم عاقلی

" نرفتنت" را سنگ میکند و

به سینه اش می کوبد ...

" نرجس خالوئی "موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤ :: ۸:٢٢ ‎ق.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

حق گرفتنیست

و لبهایت

حق السکوت من اند ...

" نرجس خالوئی "

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤ :: ٦:٥٧ ‎ق.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

کسی نمی تواند

در ضمیرش

کمر ببندد

به قتل این همه شاعر

غیر از

" دوم شخص مفرد "ی که

"تو" باشی ...

" نرجس خالوئی "


 


موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤ :: ٦:۳٩ ‎ق.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

حق دارد اینچنین

خودش را به " لب " برساند؛

" جانم " را می گویم

می بوسی لبهایم را

تازه میشود ...

" نرجس خالوئی "

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: ٧:۱٤ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

در عمق حادثه ی بودنم

تو بهترین جا بود

که افتادی

درست

جلوی چشمانم ...

" نرجس خالوئی "

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳ :: ٧:٠٧ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی


غمم نیست

اگر

تمام مردم شهر 

کلاه سرم بگذارند؛

تو کلاه از سرم بردار

این موها بلند شده اند؛

به احترام 

دستهای تو

" نرجس خالوئی "

 
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳ :: ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی


شدی خورشید زندگی ام

هر روز

تکلیفم را

با تو روشن می کنم ...

" نرجس خالوئی "

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳ :: ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

سالهاست که کسی خلوتم را به هم نمی زند

خلوتی که تو را ندارد

به هم زدن نمی خواهد ...

" نرجس خالوئی "

 
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳ :: ٩:۳٠ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

نبودنت را

گریه کردم

آنقدر سبک شده ام

که

باد مرا می برد...

" نرجس خالوئی "

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳ :: ٧:٤٤ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

رفتی و

از آن همه بودنت

جا مانده دست خطی

به روی دفترم

آنگاه که نوشتی؛

" بی تو پای رفتن ندارم".

" نرجس خالوئی "

خرداد ماه 1393.

 
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ :: ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

از میان همه ی مرزهای بینمان

فقط یک مرز مشترک بود؛

تو از من گذشتی

من هم از خودم گذشتم.

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه 1393.

 

طرح فوق لطف صفحه ی واج چین و دوست خوبم م.غ.موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳ :: ٥:۳٥ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

دلم برای اینکه بی بهانه دوستت داشته باشد

تنگ شده

گاه گاهی پنهانی سرک بکش

میان وسوسه ای که مرا بخواهد.

" نرجس خالوئی "

خرداد ماه 1393.

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳ :: ٥:۳۱ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

حساب کار دستم آمد

تو را از من کم کنند؛

تمام میشوم.

" نرجس خالوئی "

خرداد ماه 1393.

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ :: ٤:٥۳ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

به ظاهر کار زیادی نکرد

فقط رفت

و

دلم را با خودش برد.

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه 1393.

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳ :: ٤:٤٥ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

دلم دریایی را می خواهد که

رنگش را از چشمان تو وام گرفته است

غرق هم شوم

جسدم جای دوری نمی رود.

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه 1393.

 موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: ٥:٤۸ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

اتفاقی بودیم که نمی بایست می افتادیم

قاعده ی بازی را به هم زدیم

افتادیم و

دلهامان شکست ...

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو نودو سه.

 
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳ :: ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

از میان همه ی مرزهای بینمان؛

فقط یک مرز مشترک بود؛

تو از من گذشتی ...

من هم از خودم گذشتم.

" نرجس خالوئی "

بیست و دوم فروردین یکهزارو سیصدو نودو سه.موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳ :: ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

از تمام "بودن ها" و "نبودن ها"یت

سهم سفره ی دلم " نونی" بود که به "بودنت" بخشیدی ...

" نرجس خالوئی "

23:21 پانزدهم بهمن ماه یکهزارو سیصدو نودو دو.
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ٥:٤٠ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

در نمایشنامه "خیال" نیز

به تو رسیدن هنر است؛

ای نقش اول زندگی ِ دو نفره ام ...

" نرجس خالوئی "

10:14 بیست و ششم دی ماه یکهزارو سیصدو نودو دو.موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ٥:۳٥ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

صبح ها به امید لبخند تو بهاری میشوند؛

وگرنه اینجا قطب است و لحظه هایش زمستانی!

" نرجس خالوئی "

20:00 بیست و پنجم بهمن ماه یکهزارو سیصدو نودو دو.

تقدیم به یکی از بهترین دوستانم.
موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها / تقدیم به

ارسال شده در تاريخ : یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: ٢:۳٥ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

عطر تنت چه بود!؟

از تو که نوشتم کاغذم معطر شد ...

" نرجس خالوئی "

21:25 بیست و ششم دی ماه یکهزارو سیصدو نودو دو.موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢ :: ٩:٤۸ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی

 

ماه و خورشید بیخودی شلوغش کرده اند ...

جز و مد دریاها از جاذبه ی چشمان توست.

" نرجس خالوئی "

15:25 بیست دی ماه یکهزارو سیصدو نود دو.موضوع مطلب : نرجس خالوئی / رهاتر از باد، اسیرتر از خاک / دفتر دوم : کاغذ پاره ها

ارسال شده در تاريخ : جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢ :: ٦:۱٦ ‎ب.ظ :: توسط : نرجس خالویی
صفحات وبلاگ
نويسندگان
RSS Feed