سبک شدن

 

نبودنت را

گریه کردم

آنقدر سبک شده ام

که

باد مرا می برد...

" نرجس خالوئی "

 

/ 6 نظر / 66 بازدید
Ahmad

به به خیلی قشنگ بود [دست]

شهر عجیب

کاش می شد هر که را هر وقت خواستی در کنارت می داشتی