دل دریایی

 

دلم دریایی را می خواهد که

رنگش را از چشمان تو وام گرفته است

غرق هم شوم

جسدم جای دوری نمی رود.

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه 1393.

 

/ 9 نظر / 18 بازدید
گلبن

به چشمانم نگاه کن دریایی است ،گاه مه گرفته گاه طوفانیست ، گاه پرباران گاه پرموج ، گاه عاصی وبی فروغ تو برآن بتاب. . . تا آبی آرامش کلامت تا ساحل بیکران ، جاودان بماند به چشمانم نگاه کن. . من چشمانم را بازلالی شبنم به همه احساس درونم پیوند زده ام خیره در نگاهم بمان چشمانم دروغ را نمی شناسد مرداد 90

مسیح

نوشته های جالبی دارید دلم دریا نمی خواهد وقتی درچشمان تو به سادگی غرق می شوم سادگی مواج است همچون رنگ زیبای چشمانت

شهرعجیب

غرق هم شوم در تو غرق خواهم شد چه آرزوی زیبایی!

Ahmad

بسیار زیبا بود مخصوصا تلفیق متن و عکس

السا

زنـدگـی بـایـد کرد! گاه با یک گل سرخ گاه با یـک دل تنـگ گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زنـدگـی باید کرد! گــاه بــا غــزلـــی از احـــســاس گاه با خوشه ای از عطر گل یاس زنـدگـی باید کرد! گاه با نــاب تـریـن شــعــر زمــان گاه با ساده ترین قصه یک انسان زنـدگـی باید کرد! گاه با سـایـه ابــری سـرگـردان گاه با هـاله ای از سـوز پـنـهــان گـاه بـایـد روئیـد از پـس آن بـاران گـاه بـایـد خندید بر غمی بی پایان لحظه هایت بی غم روزگارت آرام

گلبن

غرق شدن . . . [دست]

علی

دوران نانوست ستاره ها چه کوچک شده اند.