اتفاق

 

اتفاقی بودیم که نمی بایست می افتادیم

قاعده ی بازی را به هم زدیم

افتادیم و

دلهامان شکست ...

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو نودو سه.

 


/ 4 نظر / 14 بازدید
گلبن

چهتعبیر جالبی[گل]

شهرعجیب

عالی

هد هد

نرجس عزیز قلمت ستودنی است. و نوشته هایت بسیار عمیق.[گل]