مرز مشترک

 

از میان همه ی مرزهای بینمان

فقط یک مرز مشترک بود؛

تو از من گذشتی

من هم از خودم گذشتم.

" نرجس خالوئی "

اردیبهشت ماه 1393.

 

طرح فوق لطف صفحه ی واج چین و دوست خوبم م.غ.

/ 3 نظر / 16 بازدید
گلبن

طرحی هنر مندانه ایکه با شعر شما زیباتر شده