حادثه

 

در عمق حادثه ی بودنم

تو بهترین جا بود

که افتادی

درست

جلوی چشمانم ...

" نرجس خالوئی "

 

/ 3 نظر / 104 بازدید
َAhmad

بسیار عالی عکس نوشته هم خیلی خوب شده [لبخند]

اکبر

صحبت هايم را با نام خود در سينه ات چاک بزن... تا بتواني گزافه هايم را رنگ بي ارزش تکرار ببخشي...